top of page
  • Heidi Tuohimaa-Niemelä

Menestys ennen onnellisuutta tulee ainoastaan sanakirjassa


Olen tutustunut suurella mielenkiinnolla Maratonseikkailujen tarinaan ja yrittäjä Jari Laakson ajatuksia herättävään elämäntaparemonttiin. Meillä Työeläkevakuutusyhtiö Elossa on käytössä sanonta, että menestys ennen onnellisuutta tulee ainoastaan sanakirjassa. Jos tulevaisuus vaikuttaa ankealta, sitä tekee mieli vältellä. Elon näkökulmasta yrittäjyyden tulisikin olla mielekästä ja palkitsevaa, ja näiden toteutuessa se voi myös olla menestyksekästä.

Mika Kulju ja Jari Laakso ovat yrittäjiä monella rintamalla sekä maratonseikkailijoita teemalla virtaa kuntoilun kautta.

Yrittäjien hyvinvointi koostuu useista elementeistä, joita voi päivittäisessä arjessa hieman miettiä ja parantaa. Yrittäjän hyvinvointi syntyy lähtökohtaisesti kuitenkin työstä. Täytyy siis olla valmis kehittämään ja kehittymään. Uupuminen seuraa usein siitä, että yrityksen toimintaympäristö muuttuu, eikä nykyinen tapa toimia tuota enää toivottua tulosta. Työn muutosten tunnistaminen ja ennakointi ovatkin yksi tärkeimmistä yrittäjätaidoista.

Yrityksen työskentelytapoja kehittämällä voi vaikuttaa paljon omaan jaksamiseen. Ajankäyttö tehostuu ja todennäköisesti tulee myös kilpailuetua markkinoilla. Huomiota kannattaa kiinnittää uuden osaamisen hankkimiseen ja vanhasta poisoppimiseen. Yrityksen toiminnan arviointi kannattaa ottaa jatkuvaksi toimintatavaksi. Kumppani kannattaa hankkia, jos tuntuu, ettei itse ”näe metsää puilta”. Elo tarjoaa työkaluja avuksi konkreettiseen kehittämistyöhön.

Tukiverkoston rakentaminen on olennaisen tärkeää. Kun verkosto kattaa hyväksi koettuja eri alojen asiantuntijoita, saa mainiota tukea liiketoiminnalle ja työkyvylle. Verkostojen kautta saa tietoa myös koulutuksista ammattitaidon lisäämiseen.

Lisäksi yrittäjän kannattaa ilman muuta hankkia itselleen työterveyshuolto. Yrittäjä ei voi ulkoistaa työkyvystään huolehtimista kokonaan, mutta työterveyshuollon ammattilaiset seuraavat terveydentilaa ja työskentelyolosuhteita sekä ohjaavat eteenpäin, jos työkyky tarvitsee erityistukea. He osaavat tunnistaa kuntoutustarpeen ja auttavat erilaisten kuntoutusmahdollisuuksien selvittämisessä. Näin työkykyä vielä ehditään tukemaan ja korjaamaan kuntoutuksella.

Elo tarjoaa tietoa ja välineitä oman hyvinvoinnin tunnistamiseen, pohtimiseen ja kehittämiseen. Haluamme kannustaa kehittämään kokonaisvaltaisesti, miettimään työprosesseja, liittymään yhteistyöverkostoihin sekä ottamaan kaikki hyöty irti esimerkiksi työterveysyhteistyöstä ja eläkeyhtiön ammatillisesta kuntoutuksesta.

Me Elossa olemme erittäin kiinnostuneita yrittäjien jaksamisesta ja hyvinvoinnista ja senpä takia kyselemme yrittäjien tilannetta kahden vuoden välein Elon Yrittäjämittarissa. Yrittäjien hyvinvointia ja menestystekijöitä on tutkittu viimeksi syksyllä 2016 ja kyselyyn vastasi likimain 2 000 Elon yrittäjäasiakasta. Saamme tätä kautta paljon tietoa yrittäjän nykypäivästä.

Viimeisimmän Yrittäjämittarin mukaan kasvuyrittäjät ovat työhönsä tyytyväisimpiä ja voivat parhaiten. Samaan aikaan kasvuyrittäjillä on kuitenkin myös loppuunpalamisen riski: heillä on eniten vaikeuksia selviytyä työmäärästään, mutta he eivät itse tunnista tarvetta huolehtia työhyvinvoinnistaan.

Tuloksista käy ilmi myös se, että enemmistö vastanneista yrittäjistä on tyytyväisiä yrittäjänä oloon, vaikka tyytyväisyys onkin hieman tullut alaspäin aikaisempiin kyselyihin verrattuna. Myös yrittäjien arviot omasta työkyvystä olivat kriittisempiä kuin aiemmin. Hyvinvoivia yrittäjiä erottaa muita korkeampi riskinottokyky ja muutosvalmius sekä paremmat yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Huonoimmin jaksavilla puolestaan sosiaaliset verkostot olivat muita yrittäjiä heikommat. Aiempia vuosia useampi yritys myös hyödyntää digitaalisuutta ja sähköisen liiketoiminnan välineitä asiakastyössä. Suhtautuminen näihin on myönteisempää nykyisin.

Yrittäjän työkyky on useimmiten yhtä kuin koko yrityksen toimintakyky. Yrittäjän tulisi pystyä uudistumaan, mutta varata aikaa myös muuhun elämään. On tärkeää tehdä asioita, jotka ovat mielekkäitä ja palkitsevia juuri itselle, ja jotka johtavat parempaan jaksamiseen pitkällä aikavälillä.

Toivonkin Jarin esimerkin toimivan herätteenä sille, että hyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpidon avaimet ovat jokaisella omassa taskussaan. Läheiset ovat tärkeässä roolissa hyvinvoinnin haasteiden tunnistamisessa, mutta ensimmäiset askeleet on otettava itse.

Jarin esimerkin mukaisesti omaankin elämäntaparemonttiin tulisi suhtautua niin, että se mikä alkaa nyt, jatkuu mahdollisesti koko loppuelämän eri muodoissaan. En ole itsekään minkään kuurimuotoisen ajattelun kannattaja. Muutos on pysyvää ja pysyvät muutokset omissa elämäntavoissa luovat hyvinvointia arkeen.

Kohtuus kannattaa kuitenkin pitää mielessä. Meillä kotona sanotaan, että ”ei mopolla mahdottomia”. Tällä viitataan siihen, että vaikka ajatus lopputavoitteesta on hyvä, koko projekti voi kaatua siihen, että lähtötilanne on arvioitu pieleen. Alkuvaiheessa resurssit saattavat olla hyvin rajalliset. Tuhansien kilometrien matkakin aloitetaan sillä kuuluisalla ensimmäisellä askeleella ja Jarin esimerkki on nimenomaan konkreettinen näyte siitä, mihin asti päättäväisyydellä, hyvällä suunnitelmalla ja riittävällä aikavälillä päästään. Ainakin minulle henkilökohtaisesti on kaikista vaikuttavinta, kun joku pystyy sanojensa vastineeksi näyttämään vielä sen, että on tehnyt jotain.

Elossa haluamme osaltamme varmistaa, että pääset terveenä töistä kotiin ja eläkkeelle sitten, kun on sen aika. Se kaikki, mikä tähän liittyy ja millä tavalla se toteutetaan, onkin sitten tapauskohtaista. Niille, jotka suunnittelevat fyysisen hyvinvoinnin kehittämistä Jarin tapaan, antaisin saman neuvon kuin niille, jotka suunnittelevat yrityksen perustamista: innostu maltillisesti!

Kirjoittaja työskentelee Työeläkevakuutusyhtiö Elon työhyvinvoinnin kehittämispäällikkönä ja on yksi Maratonseikkailut Firstbeat Campin luennoitsijoista.

Varaa nyt paikkasi syksyn huipputapahtumaan!

145 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page