top of page

Maratonseikkailut Oy:n rekisteri- ja tietosuojaseloste:

Tämä on Maratonseikkailut Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.04.2018.

1. Rekisterinpitäjä 
Maratonseikkailut Oy

2807636-5

Kasarmintie 21

90130 Oulu
42195adventures@gmail.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Maratonseikkailut Oy, 42195adventures@gmail.com

3. Rekisterin nimi 
Maratonseikkailut Oy:n uutiskirjerekisteri (mukaan lukien The Camp -tapahtumarekisteri)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Maratonseikkailut Oy kerää asiakastietoja pystyäkseen tarjoamaan asiakkailleen hyödyllisiä kohdennettuja ja yksilöityjä palveluita. Asiakasrekisterin tarkoituksena on hoitaa asiakassuhdetta. Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää sähköpostitse tietoa Maratonseikkailut Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden ajankohtaisista asioista, tapahtumista, tuotteista tai palveluista. Pyrimme minimoimaan kerättävän tiedon määrän ja säilytysajan. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta. 

5. Rekisterin tietosisältö 

Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaasta: 

Asiakkaan nimi 

Titteli 

Yritys 

Sähköposti 

Puhelin 

Toimiala 

Tiedot tilatuista palveluista 

Tietolähteenä toimii asiakkaan netin täyttämässä yhteydenottolomakkeessa ja/tai yhteydenpidossa antamat tiedot. 

Maratonseikkailut voi käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä oleva henkilö on joko 

jättänyt yhteystietonsa lomakkeella osoitteessa www.maratonseikkailut.com (tai www.thecamp.fi)


edustaa yritystä, joka on Maratonseikkailut Oy:n asiakas tai yhteistyökumppani, jolloin tietolähde on Maratonseikkailut Oy:n asiakasrekisteri 

muuten ilmaissut suostumuksensa rekisteriin lisäämiselle. 

Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille muutoin, kun se on tarpeen viestinnän onnistumiseksi ja tällöinkin henkilötietolain edellytykset huomioiden. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisterin tietoja ei siirretä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja perehdytettyjä rekisterin käyttämiseksi. 

Yhteystiedot säilytetään Maratonseikkailut.com -verkkosivuston ylläpitojärjestelmässä 

Maratonseikkailut Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. 

10. Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus


Tiedot asiakkaasta voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Pyynnöt tietojen poistamisesta tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

bottom of page