top of page

Maratonseikkailut Oy, F1-ajopäiväkisan säännöt:

1. Arvonnan järjestäjänä toimii Maratonseikkailut Oy (www.maratonseikkailut.com)

 

2. Arvontaan voivat osallistua Maratonseikkailut Facebook-sivulta löytyvän julkaisun yhteydessä kaikki Suomessa asuvat, 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

3. Arvonta suoritetaan kilpailujulkaisussa määritellyn aikataulun mukaisesti. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista (esimerkiksi katkoksista) arvontaan osallistumisen yhteydessä.

4. Palkintona on Maratonseikkailut Oy:n yhteistyössä SpeedPassion Ay:n kanssa järjestämä F1-ajopäivä kesällä 2018 Suomessa erikseen myöhemmin ilmoitettavalla ajoradalla. Toisena palkintona arvonnassa on Kuortaneen Urheiluopiston aktiiviviikonloppu. Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä tai edes osaa siitä voi vaihtaa tai muuttaa rahaksi. Palkinto toimitetaan ainoastaan Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen.

5. Järjestäjä ilmoittaa voitosta voittajille Facebookin kautta. Jos voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa tiedoksi antamisesta, järjestetään uusi arvonta.

6. Osallistumalla arvontaan osanottajat myöntävät (voittaessaan arvonnan palkinnon) järjestäjälle oikeuden julkaista heidän nimensä (ja mahdollisen kuvan/ajotapahtumakuvat) ilman erillistä suostumusta tai korvausta maratonseikkailut.com -sivustolla sekä sosiaalisen median kanavissaan.

7. Järjestäjä hoitaa lakisääteiset verot. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai osallistumiseen liittyvistä kustannuksista sekä matka- ja majoituskustannuksista ajopaikkakunnalle Suomessa kesäkaudella 2018.

8. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden voidaan epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin.

9. Arvonta ei ole Facebookin tai vastaavan median sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin tai vastaavaan mediaan. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan Järjestäjän käyttöön, ei Facebookin tai vastaavan median.

bottom of page